رفراندوم اقلیم کوردستان در کشور عراق

رفراندوم اقلیم کوردستان در کشور عراق

مردم دنیا و بویژه کشورهای دمکراتیک دنیا مثل: آمریکا، اروپا و … و همچنین سازمان ملل متحد بایستی به نتیجه و برآمد این رفراندوم هر چه که باشد ‌احترام بگذارند، و با حمایت و پشتیبانی از آن، زمینه به بار نشستن آرای مردم کوردستان را نیز فراهم کنند. و بدینوسیله به ارزش‌های دمکراتیک جهانی و حقوق بشر جهانگستر و رای دمکراتیک مردم در اقصی نقاط جهان احترام بگذارند.

رفراندوم اقلیم کوردستان در کشور عراق

اگر مردم اقلیم اسکاتلند در بریتانیا و یا مردم اقلیم کبک در کانادا این حق را دارند که رفراندوم برگزار کنند و بدینوسیله خود سرنوشت خویش را به دست خود تعیین کنند، بنابر این مردم اقلیم کوردستان در عراق نیز این حق را دارند که رفراندوم برگزار کنند و خود سرنوشت خویش را به دست خود تعیین کنند. رفراندوم اقلیم کوردستان در روز دوشنبه 3م مهرماه برگزار می‌شود، و نتیجه این رفراندوم هر چه که باشد بایستی هم مردم عراق و هم مردم کشورهای منطقه و بویژه مردم کشور ایران به آن احترام بگذارند، احترام به رای مردم هم نشان از احترام گذاشتن به قوانین بین المللی است، و هم نشان از بلوغ سیاسی می‌باشد، و هم احترام به توسعه و بسط دمکراسی در منطقه است، و هم نشان از احترام گذاشتن به حقوق بشر و توسعه و بسط آن در منطقه و جهان است، و از همه مهمتر اینکه کشور نوپای جمهوری کوردستان (اگر نتیجه رفراندوم آری باشد) در راستای منافع دراز مدت و استراتژیک مردم ایران و کشور ایران می‌باشد.

بنابر این، مردم دنیا و بویژه کشورهای دمکراتیک دنیا مثل: آمریکا، اروپا، و … و همچنین سازمان ملل متحد بایستی به نتیجه و برآمد این رفراندوم هر چه که باشد ‌احترام بگذارند، و با حمایت و پشتیبانی از آن، زمینه به بار نشستن آرای مردم کوردستان را نیز فراهم کنند، و بدینوسیله به ارزش‌های دمکراتیک جهانی و حقوق بشر جهانگستر و رای دمکراتیک مردم احترام بگذارند، و بواسطه این مهم زمینه توسعه دمکراسی اجتماعی و آزادی مردم در منطقه و جهان را سرعت داده و بطور مناسب به پیش ببرند.

مردم اقلیم کوردستان و بویژه احزاب سیاسی این اقلیم؛ هم بواسطه تمامی دردها و رنج‌ها و شیمیایی‌باران‌ها و قتل‌عام‌ها و انفال‌ها و فقر و مصیبت‌ها و … و تمامی زورگویی‌ها و گرفتاری‌های تحمیلی بر آنان در نزدیک به یک قرن گذشته، و هم اینکه بایستی به مردم جهان نشان بدهند که به آن درجه از رشد و بلوغ و شعور سیاسی رسیده‌اند که می‌توانند حرکات سیاسی تاکتیکی و استراتژیکی اقلیم خود را از هم تشخیص ‌می‌دهند، و مسئله رفراندوم یک مسئله کاملا استراتژیکی برای سرنوشت تمامی مردم این اقلیم و رهایی از زیر دست بودن و متولی امور خود گشتن برای همیشه است، لذا هم مردم و هم تمامی احزاب سیاسی اقلیم کوردستان بایستی اهمیت مسائل استراتژیکی را درک کرده، و همه با هم و در کنار هم و با همیاری و همفکری و هم‌افزایی تمامی امکانات مادی و قوای فکری خود در رفراندوم شرکت کنند (ضمن حفظ اختلافات تاکتیکی خود بطور موقت) و رای مثبت خود را به صندوق‌های رای بیندازند، و این مسئله استراتژیکی خود را با موفقیت به ثمر برسانند، و تشکیل کشور خود را بسامان کنند. و این بلوغ فکری سیاسی خود را به تمامی جهانیان نشان دهند (هم اینک همه‌ی جهان نظاره‌گر شماست).

البته که بعد از رفراندوم زمان برای رسیدن به امور تاکتیکی در راستای چگونگی کشورداری فرا خواهد رسید، از جمله رسیدگی به مسئله ریاست کوردستان و پارلمان و … که این نیز قطعا با احترام به پروسه شرکت مردم و گفتمان احزاب سیاسی کوردستان با موفقیت انجام خواهد شد، و دمکراسی اجتماعی در کوردستان مسیر خود را به آرامی و بطور مستمر پیشه خواهد کرد.

یاد همه‌مان باشد که پروسه دمکراسی در کشورهای اروپا و آمریکا نیز چندین قرن طول کشیده، بنابر این صبر و حوصله و خویشتنداری، و احترام به همدیگر، و احترام احزاب سیاسی کوردستان به گفتمان سیاسی فی‌مابین، کلید حل مشکلات شما، و پایه‌ریزی دمکراسی موفقیت‌آمیز در کشور نوبنیاد شما خواهد بود. آرزوی من توفیق مردم شریف کوردستان است، و پیشاپیش ورود کوردستان به جامعه بین المللی را شادباش می‌گویم.

با احترام و سپاس فراوان

دکتر افراسیاب شکفته

۱۲م شهریور ۱۳۹۶ خورشیدی