بیانیه مجمع عمومی کنگره ملیتهای ایران فدرال                           

ایران فردا، ایرانی دیگر. همه با هم در راه بنیان نهادن ایرانی متفاوت از ایران امروز. هم میهنان عزیز، آزادی و رفاه حق شماست. ایرانی که امروز می بینیم یک تابلوی بسیار زشت از کشوری می باشد که شایسته مردمش نیست. ایرانی که در نتیجه سیاست خارجی رژیم حاکم، یکی از منفورترین کشورها در جهان شناخته می شوند. ایرانی که ملیتهایش سرکوب، اقلیتهای مذهبی اش تحقیر … و استعدادهایش از کشور رانده می شوند. چنین ایرانی شایسته مردمش نیست.

بیانیه پایانی مجمع عمومی کنگره ملیت های ایران فدرال

 در ماه مه ۲۰۱۸

ایران فردا، ایرانی دیگر. همه با هم در راه بنیان نهادن ایرانی متفاوت از ایران امروز.

هم میهنان عزیز، آزادی و رفاه حق شماست. جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال حاکمیت مستبدانه این حق را از مردم ایران گرفته است. در حالی که دهه چهارم حاکمت رژیم انسان ستیز جمهوری اسلامی به پایان می رسد که وضعیت معیشتی مردم روز به روز وخیم تر می شود، رژیم کمترین آزادی ها را به مردم روا نمی دارد. اعتراضات ماه های اخیر که اوج آن را در دی ماه گذشته و اخیرا در میان خلق عرب در اهواز و اعتصابات وسیع مردمی در کردستان شاهد بودیم، مردمی را نشان داد که از رژیم جمهوری اسلامی به تنگ آمده اند و برای دستیابی به حقوق از دست رفته شان بار دیگر به خیابان ها آمده و حقوقشان را فریاد می زنند.

ایرانی که امروز می بینیم یک تابلوی بسیار زشت از کشوری می باشد که شایسته مردمش نیست. ایرانی که بر اساس آمار سازمان های بین المللی، مردمش حتی از مردم جنگ زده ی کشورهای خاورمیانه غمگین ترند. ایرانی که بیش از نیمی از اعدام های سراسر جهان در آن انجام می شوند. کشوری که در نتیجه سیاست خارجی رژیم حاکم، یکی از منفورترین کشورها در جهان شناخته می شوند. ایرانی که مردمش در نتیجه سیاست منطقه ای رژیم در راستای حمایت از تروریسم و خشونت، حق سفر به بخش بسیار وسیعی از این کره خاکی را از دست داده اند. ایرانی که ملیت هایش سرکوب، اقلیت های مذهبی اش تحقیر، زنانش محدود، دگرباشان جنسی اش انکار و استعدادهایش از کشور رانده می شوند. چنین ایرانی شایسته مردمش نیست.

ایران فردا باید ایرانی دیگر باشد. همه ما باید در ساختن چنین ایرانی مشارکت داشته باشیم. عبور از جمهوری اسلامی شرط لازم برای ساخت ایران فرداست، ولی شرط کافی برای ساخت ایرانی بهتر از امروز نیست. اگر بخواهیم ایران فردا ایرانی دیگر باشد باید تمام اقشار مردم و هویت هایی که در ایران امروز نادیده گرفته می شوند،در ساختنش شریک باشند. ایران فردا اگر قرار است ایرانی دیگر باشد، باید همه در آن سهیم باشند.

کنگره ملیت های ایران فدرال به بنیان نهادن ایران فردا با حضور تمام هویت ها عمیقا باور دارد. در مجمع عمومی اخیر کنگره ملیت های ایران فدرال در این باره نیز بحث هایی مطرح شد. لذا کنگره ملیتها، برای ایجاد این آینده مشترک، موارد زیر را لازم می داند:

اول، تغییر رژیم جمهوری اسلامی،

دوم، باور به احترام به حقوق برابر تمام هویت ها اعم از ملی، جنسی، دینی و عقیدتی و … .

سوم، ایجاد اعتماد میان گروه ها، سازمان ها و احزاب ایرانی و ایجاد بردباری و تحمل شنیدن نظر مخالف،

چهارم، همبستگی میان تمام ملیت های ایران و ایجاد مکانیزم هایی برای استحکام این همبستگی.

مجمع عمومی کنگره ملیت های ایران فدرال به اتفاق آرا ضمن تائید این موارد، برنامه و پروژه هایی برای یکسال آتی کنگره در نظر گرفته است.

مجمع عمومی کنگره همچنین قطعنامه ای را به تصویب رساند که در آن تاکید شده است تعیین حدود و مرزهای جغرافیایی میان مناطق ملیت ها، در چارچوب مجالس دمکراتیک این ملیت ها در آینده تعیین خواهد شد.

کنگره ملیت های ایران فدرال در پایان مجمع عمومی، آمادگی خود را برای مذاکره، همکاری و اتحاد عمل با مخالفان جمهوری اسلامی، برای ایجاد آلترناتیو بزرگ و همه گیر در راستای تغییر رژیم جمهوری اسلامی را اعلام می دارد.

کنگره ملیت های ایران فدرال

۲۷ مه ۲۰۱۸ برابر با ششم خرداد ١٣٩٧