اولین کنفرانس سازمان مردمی کُرمانج

سازمان مردمی کُرمانج (کردهای منطقه شمال خراسان) اولین کنفرانس خود را در روز شنبه ۲۸ شهريور ۱٣٨٨ – ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹ در لندن –  انگلیس با افتخار و موفقیت برگزار نمود.

(سازمان مردمی کُرمانج کردهای منطقه شمال خراسان) اولین کنفرانس خود را در روز شنبه ۲۸ شهريور ۱٣٨٨ – ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹ در لندن –  انگلیس با افتخار و موفقیت برگزار نمود. این کنفرانس از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ۵ عصر طول کشید. آقای دکتر افراسیاب شکفته با ایراد مطالبی ارزنده از تاریخ و موقعیت سیاسی، مدنی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی کردهای منطقه شمال خراسان، جلسه کنفرانس را آغاز نمودند. آنگاه مدعوین و شرکت کنندگان محترم این کنفرانس که از نمایندگان احزاب کردستان و همچنین ملیتهای ایران بودند پیامهای شادباش و تهنیت خود را یکی پس از دیگری قرائت نمودند.

سخنگوی سازمان مردمی کُرمانج جناب دکتر افراسیاب شکفته ضمن قدردانی از حضور و ھمچنين ارائه پيامھاى تبريک و تھنيت توسط نمايندگان احزاب و سازمانھاى حاضر در کنفرانس، به تمامی سئوالات شرکت کنندگان در فضایی سالم و بسیار دوستانه پاسخ داده و با آرزوى اینکه شرایط درایران بگونه ای پیش رود تا با داشتن چنين فضایی سازنده و سالم در آینده اى نه چندان دور در ایران و در منطقه شمال خراسان دور ھم جمع شويم، کنفرانس را به پايان رساندند.

سازمان مردمی کُرمانج
 با همکاری و همیاری جوانان، زنان، مردان و کليه ساکنان اين ديار حركتي را آغاز كرده است که براي رسيدن به اهداف و حقوقى که از مردم ما دريغ شده است، تلاش می نمايد. حركتي كه در آن مي خواهيم سالهای پر از رنج، زجر، بدبختي، ستم ملی و نداشتن اساسی ترین حقوق انسانی را پشت سر گذاشته، و از کانال فعالیتهای ھماھنگ و سازمان یافته مردمی این دیار؛ شکوفایی، سربلندی و استيلاء کرامت انسانی براى تمامى مردمان منطقه شمال خراسان فراھم آيد. تکوین، تكميل و به مقصد رساندن اين حركت سترگ و مقدس به عهده همهء ما ساکنان منطقه شمال خراسان است. همه با هم و در کنار یکدیگر مطمئناً می توانيم حقوق سیاسی، ملی، مدنی و اجتماعی خود را در کشور ایران و بر مبنای منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد به تحقق برسانیم.

دوستان ارجمند، همرهان گرامی و کلیه ساکنان گرانقدر شمال شرق ایران، ما نیز به عنوان جمعى از انسانھايى که داراى ھويت زبانى، فرھنگى و تاريخى خاص خود ميباشيم، ذيحق حقوقى ھستيم که از ما سلب گرديده است، اما می توانیم با تلاش پيگيرانه خود بصورت سازمان یافته در نھادھاى سياسى و اجتماعى خود آنھا را به دست آوريم. ” سازمان مردمی کُرمانج ”  به مثابه تشکيلاتى سياسى و مستقل و متعلق به تمامی ساکنان شمال شرق کشور ایران، خود را پوينده چنين ھدف و رسالت سنگین و بس مهم با شیوه های مسالمت آمیز متکى به فعالیتهای پرتوان و بی دریغ  مردم ميداند.

ما کردهای منطقهء شمال خراسان كه تاريخمان پر از حماسه های سرداراني باصلابت و حق طلب مثل عیوض خان جلالی و ججوخان کاوانلویی است، قطعأ ما نسلهای بعدی آنان نیز می توانیم راه آنان را ادامه داده و هويت والای کردی، کرامت انسانی و حق حاکميت ملی مناسب خود را در کشور ایران بازیابیم.

به اميد پيروزی و توفیق در دستيابی به اين مهم.
سازمان مردمی کُرمانج
سپتامبر ۲۰۰۹

دکتر افراسیاب شکفته سخنگوی سازمان .
گوشه ای از شرکت کنندگان این کنفرانس