در باره‌ی قانون اساسی ایران

در دست تهیه است، بزودی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.