چرخش کامل اروپا درباره تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران

گزارش وال‌استریت‌ ژورنال درباره چرخش کامل اروپا درباره تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران

قطعنامه، از شورای اروپا خواسته علی خامنه ایی را تحریم کند.