پیام سازمان مردمی کرمانج خراسان به حزب دمکرات

سازمان مردمی کورمانج خراسان، ۷۵مین سالگرد تولد حزب دمکرات کردستان ایران را به تمامی اعضای محترم حزب خوش نام و با عزت شما، و همچنین به مردم شریف کردستان روژهه لات، تبریک و شادباش می گوید.

پیام سازمان مردمی کورمانج خراسان

به مناسبت بزرگداشت ۷۵مین سالگرد تاسیس حزب دموکرات کردستان ایران

 

همتباران عزیز و همرزمان گرامی

سازمان مردمی کورمانج خراسان، ۷۵مین سالگرد تولد حزب دمکرات کردستان ایران را به تمامی اعضای محترم حزب خوش نام و با عزت شما، و همچنین به مردم شریف کردستان روژهه لات، تبریک و شادباش می گوید.

پس از جنگ چالدران در قرن شانزده هم (سال ۱۵۱۴) میلادی و با شکست امپراتوری صفوی از امپراتوری عثمانی، این نبرد در واقع روی سرنوشت ملت کرد و سرزمین کردستان نیز به نوعی تاثیر گذاشت. و این تاثیر، بخصوص در هنگام پایان جنگ جهانی اول (سال ۱۹۲۲ میلادی) و فروپاشی و نابودی امپراتوری عثمانی نمود یافت، که در آن هنگام کشورهای (دولت ملت) جدیدی در منطقه تشکیل شدند، اما حقوق ملی ملت کرد نادیده گرفته شد، و از همان هنگام تا به امروز مبارزات بحق ملی دمکراتیک مردم کردستان روژهه لات نیز ادامه دارد.

با توجه به مطالبات بحق قومی ملی اجتماعی انسانی مردم کردستان روژهه لات، و جهت سازمان دادن آن در راستای تامین این حقوق ملی؛ تشکیل حزب دمکرات کردستان ایران یک ضرورت تاریخی ملی انسانی شایسته بوده است؛ که مبارزات ملی دمکراتیک ملت کرد (تا حصول نتیجه مناسب) را در مسیری درست و درخور و سزاوار قرار داده است.

همین مبارزه پسندیده و خستگی ناپذیر و بی امان و آزادیخواهانه ملت کرد در کشور ایران متکثر، در طول تاریخ حزب دمکرات کردستان ایران تا به امروز، خود الهام بخش بیداری ملی قومی برای دیگر ملیت های ساکن در ایران متنوع و متکثر و رنگارنگ از قبیل ملیت های؛ بلوچ، آذری، تبری (مازندرانی)، گیلکی، تالشی، تاتی، عرب، ترکمن، و … نیز شده است، که تبلور آن در کنگره ملیت های ایران فدرال مشهود و نمود پیدا کرده است.

هر چند که؛ این حرکت برازنده و مبارزه ملی دمکراتیک و نبرد (نابرابر) بی امان، در طول تاریخ حزب دمکرات تا به امروز هزینه های مالی و جانی (زندان، شکنجه، اعدام، ترور رهبران حزب، و و و …) فراوانی داشته است، اما تدوام قهرمانانه این مبارزه خستگی ناپذیر بر علیه رژیم استبدادی (سلطنتی پهلوی و ولایت فقیهی جمهوری اسلامی) برای استقرار دمکراسی اجتماعی پلورال، عدالت اجتماعی، و سیستمی غیرمتمرکز فدرال و فارغ از هرگونه ستم و تبعیض ملی قومی مذهبی فرهنگی در ایران، این نوید و مژده را نیز دارد که؛ امروزه با بیداری دیگر مردمان و ملیت های ایران بواسطه مطالبات مشترک و درد و رنج های مشابه، این مبارزات به هم پیوند خورده اند و برآیندش دوچندان شده است.

همتباران عزیز و همرزمان گرامی، ما باری دیگر ۷۵مین سالگرد تاسیس حزب دمکرات کردستان ایران را به شما دوستان گرامی، و مردم شریف کردستان روژهه لات، تبریک و شادباش می گوئیم، و امیدواریم که مردم کردستان ایران بزودی به خواست های بحق ملی خود دست یابند.

سازمان مردمی کورمانج خراسان

آگوست ۲۰۲۰ میلادی