ما با رفراندوم در ایران موافقیم

1 min read

با توجه به شعارهای بحق مردم و مطالبات بجای آنان، با طرح رفراندوم تعدادی از هموطنان گرامی برای تعیین نوع حکومت آینده ایران موافقم، ایران متعلق به همه ایرانیان است، و همه ایرانیان حق دارند برای آینده کشور خود ایران نظر بدهند، و برای تحقق نظر و افکار خود نیز همکاری عملی و مناسب را پیشه کنند.

من با رفراندوم در ایران موافقم…دکتر افراسیاب شکفته از کوردهای خراسان

اخیرا تعدادی از هموطنان گرامی طی بیانیه ای و با تانی از مطالبات و شعارهای بحق مردم در خیابانهای شهرهای مختلف ایران در خیزش دی ماه 1396 خورشیدی، که از شمال خراسان (مشهد و قوچان و سبزوار) شروع شد و به سراسر ایران گسترش یافت، خواستار برگزاری رفراندوم (تحت نظر سازمان ملل) جهت گذار از جمهوری اسلامی و تعیین نوع حکومت آینده برای ایران شده اند، شعارهای مردم از جمله شامل؛

استقلال آزادی جمهوری ایرانی – اسلام را پله کردید، مردم را ذله کردید – اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا – ایرانی می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد – آزادی، برابری، عدالت اجتماعی – بیا بیرون هموطن، حقت رو فریاد بزن – تا دیکتاتور رو کاره، قیام ادامه داره – رفراندوم، رفراندوم، این است شعار مردم، ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند، هم پول ما را بردید، هم حق ما را خوردید، و و و …

اینجانب نیز با توجه به شعارهای بحق مردم و مطالبات بجای آنان، با طرح رفراندوم این هموطنان گرامی برای تعیین نوع حکومت آینده ایران موافقم، چه این رفراندم قبل از انحلال جمهوری اسلامی و چه بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. البته در این مدت اصل مسئله طرح رفراندوم با توجه به تحلیل های مختلف هموطنان گرامی و با وجود نظام جمهوری اسلامی گویا کمی سقیل می نماید، بهرحال با توجه به خواست مردم چه در مرکز ایران و چه در پیرامون، مفاد این رفراندوم می تواند به شکل زیر باشد:

رفراندوم برای تعیین نوع حکومت ایران

از تمامی ایرانیان که دارای شرایط رای دادن هستند درخواست می شود یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنند.

۱-  نظام جمهوری اسلامی ایران

۲- نظام پادشاهی پارلمانی (دمکراتیک و غیرمتمرکز)

۳- نظام جمهوری فدرال دمکراتیک ایران

توضیح اینکه:

الف) هموطنانی که بیش از یک گزینه انتخاب کنند برگه رای آنان باطل اعلام می شود.

ب) هر کدام از گزینه ها که رای بیشتر آورد، زیر نظر سازمان ملل متحد، مراحل متولی امور ایران را پیشه می کند.

ایران متعلق به همه ایرانیان است، و همه ایرانیان حق دارند برای کشور خود ایران، و آینده ایران و آبادی ایران و پیشرفت ایران نظر بدهند، و برای تحقق نظر و افکار خود نیز همکاری و خودیاری و هم یاری عملی و مناسب را پیشه کنند.

سپاسگزارم
دکتر افراسیاب شکفته