عضویت در سازمان

برای عضویت در سازمان، فرم زیر را پر کنید.               

مشخصات شما

نام:

نام خانوادگی:

تاریخ تولد:

محل تولد:

شغل یا تخصص:

تحصیلات:

محل زندگی (کشور – شهر:)

لطفا با ایمیل زیر تماس بگیرید:

info@kurmanj.org