در باره‌ی لوگوی سازمان

درباره آرم یا لوگوی سازمان مردمی کـُرمانج خراسان

دايره اشاره است به حلقه مردمی و گردونه مجلسی ملت کـُرد که با اتحاد در اندرون و گرداگرد سرزمین کردستان، اين دايرهء پر افتخار و ديرپای دوران، فرهنگ و هویت کـُردی را تا ابد جاودانه می دارد. رقص کـُردی موزون و دايره وار بر فرشگرد مناطق کـُردنشین، سامانده حلقهء دل و بزمونهء سیمرغ تن است که خود ارکی چند هزاره دارد. همبستگی پاره ملت کـُرد منطقه شمال خراسان در محیط این چرخ مدور کـُردیت و سپهر هویت، بسان نگینی زرین فام برای همیشه می درخشد.

رنگ سپيد رنگ آشتی، صلح و پاکدلی است. رنگ تمیزی و نظافت است. رنگ سفید دلالت بر بی گناهی، ساده دلی، صداقت، بی ریایی و بی تزویری است. رنگ سفید بیان نیک سرشتی، نشان از خلوص نیت و نماد خنثی بودن می باشد که برای انسانیت و حقوق بشر ارزش و ارج است.

رنگ قرمز که از خونگرمی و عشقی پر از احساس و پر از اشتیاق برمی آید، به زندگی حرارت و دلگرمی می بخشد. رنگ قرمز رنگ شجاعت، رشادت، استقامت و دلاوری است. سرخ شدگی و برافروختگی بدنبال آشفتگی خشم آگین همانا در نهایت محرک وصال است. رنگ سرخ با عزمی جزم، رسیدن به هدف نهایی و حقوق ذاتی را ضرور و مفهوم می دهد. گل لاله سرخ فام که همرنگ با خون پاک است، قدرت جلب توجه و جذب دلها را به ارمغان دارد که خود بیان اهمیت آزادی و آزادمنشی است. عشق و اشتیاق به کـُردیت، دلاوری و رشادت برای اخذ حاکمیت ملی مناسب، غایت نهایی و از حقوق ذاتی مردم کـُرد است.

رنگ سبز رنگ زندگی است، رنگ امیدواری و سرور است. رنگ سبز در طبیعت و محیط زیست سالم دلالت بر رویش، نمو، تجدید حیات، ترقی و سلامتی است. رنگ سبز بیان تندرستی و رستن بهاری است که خود آسایش خاطر و آرامبخش روح است. سرسبزی یعنی شادی، خرمی، شادابی و تروتازه بودن است که همانا نوکردن و بروزشدن می باشد. رنگ سبز، رنگ نوزائی و نشاط است. رنگ سبز در واقع بُن آفرینندهء زمان و جهان هستی و انسان است. فطرت انسانی، بینش شاد و خندان و تروتازه است. رنگ سبز در همسازی و هماهنگی با طبیعت اشاره به تداوم، استحکام و تعادل در آفرینش است. زبان، هویت و فرهنگ غنی و کهن کـُردی تا ابد سبز، پرداوم و مستحکم است.

خورشيد بعنوان مرکز و مولد انرژی و گرما، نماد بسيار کهن نياکان ما کردها می باشد. پرتوهای گرم و نورانی خورشيد در سرزمین مردم کورد، این مأوا و گردونه پر افتخار و ديرپای دوران، هويت ما را با حرارت و روشنی خاص عرضه می دارد. در درازای تاريخ، پدران ما «خورشيد» را نشانه جاودانگی، برتری و نيرومندی و مهر می دانسته اند. خورشيد نماد روشنائی و سمبل بهداشت است که سراسر گيتی را در زير نگرش و مهر خويش دارد. خورشيد جان مایه آفرینش، سرچشمه پیدایش، منبع حیات و نشان چيرگی است.

عقاب پرنده ای است که دارای جثه ای نسبتأ بزرگ با پنجه هایی نیرومند، ناخنهايی بسيار تيز و منقاری خمیده و بسيار قوی و برنده می باشد. عضلات پنجه و پای وی به قدری نيرومند و پرقدرت است که می تواند حيوانات قوی جثه را به سهولت و بسادگی از زمين بربايد. در گرسنگی پرطاقت است و تا چند روز می تواند تحمل گرسنگی کند. قدرت ديد اين پرنده نيز بسيار است و از مسافتهای بسيار دور کوچکترين حرکت از نظرش پوشيده نمی ماند. اين پرنده بسيار جسور، عملگرا و پرجرأت است و نسبت به ديگر پرندگان شکاری دارای قدرت و شجاعتی مخصوص بوده و واقعگرا است. دلاوران ملت کـُرد بسان عقاب قوی پنجه در کوههای سر به فلک کشیدهء مناطق کـُردنشین با قدرت و طاقت بی همتای خویش، بدخواهان را به زانو کشیده اند.

عقاب نشان شجاعت و دلاوری، و مظهر قدرت و شکست ناپذیری است. پرواز اين پرنده به قدری زياد است که ساعتهای متمادی می تواند به پرواز خود ادامه دهد و مسافتهای طولانی را به سهولت طی کند و تا ارتفاع بسيار زياد اوج بگيرد. عقاب سمبل بلند پروازی و جهش به اوج افلاک است. عقاب دارای کبر و غرور خاصی است و برای اينکه همواره به شکار خود تسلط داشته باشد عمومأ در ارتفاعات زياد پرواز می کند. سلسله جبال مناطق کـُردنشین از فرش تا عرش، گواه دلاوریها، شجاعت، استقامت، قدرت و رشادت قهرمانان ملت کـُرد در مقابل ستم ملی و مقاومت آنان در حفظ زبان، فرهنگ و هویت کـُردی می باشند.

عقاب با بالهای باز نشان از احترام به اصل فردیت و آزادی، و تواضع در توانمندی و بلند پروازی در محیطی باز و آزاد است. عقاب پرنده ای تيزچنگال و دارای چشمانی تيزبین و واقع بین است. نوعی عقاب به رنگ متمایل به قهوه ای که بومی قلل مرتفع مناطق کـُردنشین می باشد را در لهجهء کـُرمانجی، جَجا (جَجو ) می گویند که بسیار قوی، شجاع، زیرک، پرطاقت، چابک و بلندپرواز است (امید به اینکه در آینده بتوانیم عکس پروازی عقاب بومی جَجو را در آرم داشته باشیم). پرواز و جابجایی اجباری پاره ملت کـُرد به منطقه شمال خراسان، در مقابل، توانمندی آنان در حفظ زبان، فرهنگ و هویت کـُردی، قدرت و همت آنان در مطالبه حقوق ملیتی خود، تحسین برانگیز است.