در باره‌ی لوگوی سازمان

در دست تهیه است، بزودی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.