در باره‌ی سازمان مردمی کرمانج خراسان

در دست تهیه است، بزودی در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.