توجه: جهت تنویر افکار عمومی

Kurmanj People’s Organization

توجه: جهت تنویر افکار عمومی

وبسایت سازمان مردی کرمانج خراسان تا اطلاع ثانویه از دسترس عموم مراجعین محترم خارج شده است.

وبسایت سازمان مردمی کرمانج خراسان توسط حزب دمکرات کردستان )شاخه خالد عز یزی( به گروگان گرفته شده است، و فعلا از
دسترس خارج شده است. تمامی مطالب روی وبسایت ما را برداشته اند و تحویل نمی دهند که خلاف مقررات و قوانین امور وبسایت
ها و بروزکردن و کار روی توسعه وبسایت ها می باشد.

به نظر می رسد که کردهای سورانی و سنی مذهب ایران که ف قط 12 درصد کردهای ایران را تشکیل می دهند بر علیه دیگر کردهای
ایران، شمشیر را از رو بسته اند و می خواهند دیگر کردها را از صحنه سیاسی ایران حذف کنند، لذا به شیوه های بی پرنسیبی سیاسی
رذیلانه و پست فطرتی تمام عیار متوسل شده اند، البته که در اشتباه محض هستند.

توضیح اینکه وبسایت و تارنمای سازمان مردمی کرمانج خراسان مشکلی نداشت و از آگوست 2007 میلادی تا تاریخ 29 آگوست 2022
میلادی کماکان در دسترس مردم بود.
ولی با توجه به اینکه وبسایت و تارنمای اینترنتی سازمان مردمی کرمانج خراسان در تاریخ 2007 درست شده بود و قدیمی بود؛ لذا
تصمیم گرفتیم که از طریق نرم افزار ووردپرس آن را بروز کنیم. و با چند نفر صحبت شد تا در این خصوص یک شخص تکنیکی مناسب را
پیدا کنیم که این کار را برایمان انجام دهد. و در نهایت آقای مولود سواره نماینده حزب دمکرات کردستان )شاخه خالد عزیزی( ساکن در
لندن، به ما گفت که شخصی بنام سیدجمال ساکن آلمان که کاربر وبسایت حزب شان است برای ما این کار را انجام میدهد. لذا به ما
گفتند که همه چیز با سیدجمال صحبت شده و قرار شده که وبسایت شما را آماده کند و در نهایت لینک وبسایت بروز شده را برای تان
می فرستد اگر پسند کردیدآنگاه پول ایشان را بپردازید، و این هم شماره تلفن ایشان است، با ایشان که در آلمان است تماس بگیرید و
انشاله ظرف چند هفته کارهای وبسایت تان را انجام و بروز می کند .
با سیدجمال روز اول جولای 2021 تماس گرفتم، ایشان هم گفتند که مولود سواره با من همه چیز را صحبت کرده، شما کدها و پاس
ووردهای وبسایت تان )وبسایت سازمان مردمی کرمانج خراسان( را برای من بفرست تا کار را شروع کنم. سؤال کردم که هزینه چقدر می
شود، ایشان گفتند که کدها را بفرست به وبسایت تان نگاه کنم آنگاه دستمزدکاری خودم را به شما می گویم، من هم فردای آن روز
کدها را برای ایشان فرستادم، آنگاه چند روز بعد از ارسال کدها با ایشان تماس گرفتم، و ایشان گفتند که حدوداً بین 300 تا 400 یوورو
خرج دارد. من هم گفتم مشکلی نیست لطفاً کار را شروع کنید.
بعد از چند هفته تماس گرفتم ایشان گفتند با توجه به اینکه سرم شلوغ است هنوز وبسایت شما آماده نشده، سپس چند هفته دیگر
زنگ زدم و ایشان گفتند که من در کردستان عراق هستم تا یکی دو هفته دیگر برمیگردم آلمان، من از ایشان سؤال کردم چرا وبسایت ما
کردهای خراسان از دسترس مردم خارج شده ، ایشان گفتند بروز کردن وبسایت شما کار زیاد دارد و هزینه کاری من حدود 1800 تا 2000
پوند می شود .
در اینجا بود که من فهمیدم برای وبسایت سازمان مردمی کرمانج خراسان برنامه و پلانی را از قبل تعبیه دیده بوده اند. لذا من به مولود
سواره زنگ زدم و ایشان گفت با سیدجمال صحبت کنید، و با سیدجمال زنگ زدم گفت با مولود صحبت کنید، ما را به هم پاس میدادند
و این در حالی بود که وبسایت ما را از دسترس مردم نیز خارج کرده بودند. بعد از چند روز دوباره به مولود زنگ زدم گفتم این درست
نیست وبسایت ما را از گروگان گیری آزاد کنید و ایشان گفتند؛ مشکلی نیست وبسایت کردهای خراسان را نیز همانند بخش کتابخانه یا
بخش زنان و جوانان و … حزب دمکرات کردستان ما کارهای آن را برای تان انجام می دهیم. من به ایشان گفتم کو دوباره تکرار کنید من
نفهمیدم ، منظورتان این است که سازمان مردمی کرمانج خراسان زیردست حزب شما باشد، گفت نه در واقع یعنی حزب ما در خدمت
شما کردهای خراسان خواهیم بود.
گفتم این غیرقابل قبول است، و ما یک سازمان سیاسی مستقل هستیم. ما کردهای خراسان از نظر جغرافیایی هم جدای از کردستان
هستیم و هزاران کیلومتر دورتر و در منطقه شمال خراسان هستیم. اگر رهبران حزب شما چنین فکری حتی به مخیله شان خطور کند که
سازمان ما را زیر بلیط و سیطره خود دربیاورند در واقع بایستی بسیار ابله و احمق باشند.
حال برای مان کاملاً مشخص و محرز شده بود و فهمیدم که اینها برای وبسایت مان نقشه و پلان رشته بوده اند که یا از این طریق ما را
زیر یوق و زیردست خود کنند و یا اگر موفق نشدند آنگاه به نیرنگ و کلک و حیله و حقه بازی متوسل شده تا ما را مورد اخاذی و باجگیری
قرار دهند.
تصمیم گرفتیم قبل از اینکه این مطلب را وارد رسانه های عمومی کنیم، و بویژه به اطلاع عموم مردم ایران و مردم کرد خراسان
برسانیم، و یا اینکه مطلب را از طریق قانون و دادگاه دنبال کنیم؛ لذا تصمیم گرفتیم در ابتدا مطلب را با خالد عزیزی رهبر حزب دمکرات
کردستان در میان بگذاریم، )و طی یک پیام به فیسبوک شخصی خالد عزیزی ارسال کردیم(، و سپس اگر وبسایت ما را آزاد نکردند آنگاه با
افراد و شخصیتهای سیاسی فرهیخته کردی صحبت کنیم که شاید وبسایت ما را از گروگانگیری آزاد کنند، لذا این کارها را کردیم، و تا به
امروز هم هنوز مقاومت کرده اند و وبسایت به گروگان گرفته ما سازمان مردمی کرمانج خراسان را آزاد نکرده اند تا در دسترس عموم
مردم و بویژه مردم کرد خراسان قرار بگیرد.
توضیح اینکه: خالد عزیزی که اصلا به نامه و پیام اینجانب جواب ندادند. بعضی از فرهیختگان کردی هم پس از تماس با رهبران و ارکان و
کادرهای بالای حزب دمکرات کردستان، به اینجانب گفتند که نسبت به این موضوع اعتنایی نمی کنند، بعضی گفتند که حتی متوسل به
حرکت های تاکتیکی و نخ نما و مندرس که آقای سیدجمال در وبسایت حزب کار نمیکند و این موضوع به ما ربط ندارد. و حتی یکی از
عزیزانی که موضوع را با معاون حزب دمکرات کردستان یعنی آقای مصطفی مولودی و دفتر سیاسی حزب در میان گذاشته بود، و
گفته بود که شما نباید با کردهای خراسان به این شیوه غیردمکراتیک و غیردوستانه که مغایر با پرنسیب و اصول ارگان ها و سازمان
های سیاسی است برخورد کنید، ولی ایشان هم محترمانه جواب سربالا داده بودند.
بعضی ها نیز گفته بودند که باید با مولود سواره صحبت کنید البته همانطور که در بالا ذکر شد با ایشان چندین بار چه از طریق تلفن و
چه واتس آپ تماس گرفتم متاسفانه پس از اینکه به ایشان گفتم که سازمان مردمی کرمانج خراسان یک ارگان سیاسی مستقل است و
زیر بلیط و یوق دیگران نیست، ایشان هم در نهایت به پرخاشگری و ناسزاگویی متوسل شدند که واقعا شایسته یک شخصیت سیاسی
مناسب قرن 21می نیست.
واقعاً شرم آور است …
ما باری دیگر به حزب دمکرات کردستان می گوییم که این کارتان ناشایست و برخلاف پرنسیب ارگانهای سیاسی است، و برداشتن
مطالب از روی وبسایت ها خلاف مقررات و قوانین وبسایت ها می باشد، لذا مطالب وبسایت ما را بی درنگ برگردانید و به ما تحویل
دهید.
دکتر افراسیاب شکفته
سخنگوی سازمان مردمی کرمانج خراسان
15-02-2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.