بیانیه برای حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات

سازمان مردمی کرمانج خراسان، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده های جان باختگان و مصدومین در حملات موشکی اخیر، خود را همدرد و هم غم با احزاب سیاسی کردستان ایران؛ بویژه حزب دمکرات و کومله، و مردم شریف و آگاه کردستان می داند. آزادی حق مسلم مردم کردستان و تمامی مردمان ایران است، و برای نیل به آن همه مان در کنار هم هستیم.

بیانیه سازمان مردمی کرمانج خراسان

در باره حمله موشکی رژیم اسلامی به مقرهای حزب دمکرات

و اعدام مردم بیگناه کردستان

سازمان مردمی کرمانج خراسان حمله تروریستی به مقرهای حزب دمکرات در اقلیم کردستان، و همچنین اعدام و کشتار مردم بی گناه کردستان ایران را، شدیدا محکوم می کند.

مردم کردستان از بدو انقلاب ۵۷ خورشیدی تا به امروز به مدت چهل سال است که در جنگی نابرابر بر علیه حکومت ملایی ولایی متحجر و حقیر متجاوز به حقوق انسانی مردمان ایران بپاخاسته اند، و از خود دفاع مشروع اما نابرابر می کنند. البته که جنبش آزادیخواهی مردم کردستان بطور مستمر و کماکان پرقدرت به پیش است، که جای تشکر و قدردانی دارد، اما هم اینک بر تمامی ایرانیان انساندوست و حقمدار است که در کنار مردم کردستان بر علیه رژیم اسلامی حاکم قرارگرفته، و با استبداد مذهبی و مرکزگرایی و بی عدالتی موجود، این مبارزات حقمدار و مشروع را به حداکثر رسانده و تاثیرگذار کنند. همبستگی ایرانیان و با همدیگر بودن، این رژیم اسلامی تروریستی حاکم را به سقوط می کشاند. این حکومت خشونتگرای اسلامی ایدئولوژیکی در این قرن ۲۱م مستحق مردم ایران نیست و باید برود.

 محاکمه ناعادلانه غیرعلنی و صدور اجرای حکم اعدام برای فعالین سیاسی مدنی حقوق بشری محیط زیستی و مردم بی گناه در کردستان و ایران (و حتی زندانیان غیرایرانی که به گروگان گرفته شده اند)، بی اعتنایی فاحش به حق زندگی و حقوق انسانی و حقوق بین المللی است، و عاملین آن بیرحم و تروریست هستند و بایستی بطور مناسب پاسخگو باشند. حمله موشکی رژیم ایران بر علیه مقر احزاب کردستان ایران شدیدآ محکوم است، و به نظر لازم می نماید که این دفاع مشروع و تقابل نظامی نابرابر به نوعی ارتقای مناسب یابد.

رژیم اسلامی و غیردمکراتیک ایران با یاری گرفتن از کشور روسیه و دیگران، موشک و ادوات نظامی پیشرفته تر و دقیق تری را تهیه کرده و برعلیه مردم بیگناه منطقه و مردم معترض ایران و بویژه احزاب سیاسی کرد مستقر در اقلیم کردستان بکار می برد، لذا بر کشورهای دمکرات دنیا، بویژه اروپا و آمریکاست؛ که ضمن اعمال حداکثری تحریم ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی و دیپلماتیک بر رژیم ایران، به مردم ایران و بویژه احزاب سیاسی ایرانی نیز کمک مناسب کنند (همانطور که مردم آمریکا حق استفاده از سلاح مناسب برای دفاع مشروع از حقوق خود را دارند)؛ تا بتوانند در مقابل اینگونه حرکات نابرابر و حملات ددمنشانه رژیم بیرحم و خشونتگرای اسلامی حاکم بر ایران، از خود دفاع مشروع مناسب بکنند.

سازمان مردمی کرمانج خراسان، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده های جان باختگان و مصدومین حملات موشکی اخیر، خود را همدرد و هم غم با احزاب سیاسی کردستان ایران؛ بویژه حزب دمکرات و کومله، و مردم شریف و آگاه کردستان ایران می داند. آزادی حق مسلم مردم کردستان و تمامی مردمان ایران است، و برای نیل به آن همه ایرانیان در کنار هم به مبارزات حقمدار و مناسب خود ادامه می دهیم.

سازمان مردمی کرمانج خراسان

سه شنبه بیستم شهریور ۱۳۹۷ خورشیدی

(یازده هم سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی)