به مناسبت روز جهانی زبان مادری

روز ۲۱ فوریه از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. ایران بعنوان کشوری کثیرالمله دارای زبانهای زنده و رایج گوناگونی غیر از زبان دولتی و رسمی فارسی می باشد.

پیام کنگره ملیتهای ایران فدرالبه مناسبت روز جهانی زبان مادری

روز ۲۱ فوریه از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است. ایران بعنوان کشوری کثیرالمله دارای زبانهای زنده و رایج گوناگونی غیر از زبان دولتی و رسمی فارسی می باشد.

از جمله زبانهای رایج در ایران(علاوه بر زبان دولتی فارسی) شامل: کردی، بلوچی، لری، ترکی، عربی، ترکمنی و … می باشند که شدیدأ مورد بی مهری قرار گرفته اند.

زبان مادری قطعأ بعنوان یک فاکتور مهم در هویت، فرهنگ و آداب و رسوم ملیتها نقش بسزایی دارد. توسعه، احترام و حمایت از زبان، فرهنگ، آداب و رسوم و لباسهای محلی و بومی ملیتهای ایران مهمترین فاکتور برای همزیستی مسالمت آمیز در جامعهء کثیرالمله ایران می باشد.

از بین بردن و هضم و آسیمیله کردن زبان مادری، فرهنگ و هویت ملی ملیتهای ایران توسط حاکمین مستبد برای آینده ایران مخاطره آمیز است.

آموزش و تحصیل به زبان مادری در دبستان، مدارس و دانشگاههای ایران بایستی بی درنگ آغاز شود، عدم اجرای آن و یا به تأخیر انداختن آن مشکلات عدیدهء اجتماعی و سیاسی جاری را پیچیده تر خواهد کرد.

وقتیکه دانش آموز در سر کلاس درس، زبان تدریسی معلم خود را نمی فهمد و معلم نیز زبان دانش آموزان خود را نمی داند، این یعنی عدم وجود ارتباط گفت و شنودی که برای سالهای مدیدی می تواند ادامه داشته باشد و آموزش و تحصیل را بی مفهوم و بی کیفیت می نماید، از نظر روحی و روانی افت تحصیلی و کاهش اطمینان به نفس را برای نوآموزان بدنبال دارد.

نوآموزانی که می بایستی شخصیتهای سازنده ای برای آینده ایران بشوند از همان ساعات اولیه که وارد مدرسه می شوند مورد سرزنش روحی و روانی و سرکوب اجتماعی قرار می گیرند و این بحران شخصیتی و هویتی آنان در آینده، جامعه ای متزلزل و عقب مانده که همانا ایران امروز باشد را بوجود آورده است.

دانش آموزان فارسی زبان از همان ساعات اولیه که وارد دبستان می شوند در واقع می توانند براحتی با معلم خود ارتباط گفت و شنودی داشته باشند و با کتابهای درسی که به زبان فارسی است انس بگیرند، ولی دانش آموزان غیرفارسی زبان در همان ساعات اولیه حتی یک کلمه از معلم خود را نمی فهمد و براستی که این غیر منصفانه است.

سرکوب زبانی، فرهنگی، ملی، اخلاقی و علمی بعنوان آسیب اجتماعی ناشی از حاکمین مستبد، خود آپارتاید زبانی و تبعیض نژادی را پیش می آورد که مناسب ایران کثیرالمله نمی باشد.

تبعیض ملی و آپارتاید زبانی در ایران که بصورت آگاهانه، سازمان یافته و با هماهنگی در سطح کلان توسط حاکمین غاصب در پیش است، سبب شده است که ملیتهای ایران زبانها و فرهنگهای خود را در معرض خطر جدی نابودی ببینند.

پر واضح است که درآمدهای ناشی از منابع طبیعی و مالیاتهای دریافتی از مردم در مناطق ملیتهای ایران بطور مستمر و با سنگدلی بر علیهٔ خود ملیتها استفاده می شود، بدینوسیله حقوق پایه ای و اساسی ملیتهای ایران را که منطبق بر میثاقهای حقوق بشری سازمان ملل متحد می باشد را زیر پا می گذارند.

نه تنها حقوق پایه ای و فرهنگی ملیتهای ایران را زیر پا می گذارند بلکه هر کس هم که آن را مطرح کند به اتهام واهی اقدام علیه امنیت ملی نظام حاکم، مجرم شناخته شده و روانه زندان و شکنجه می کنند.

از دیدگاه علوم اجتماعی، آموزش و تحصیل به زبان مادری در مدارس و همچنین احترام گذاشتن به حقوق ملی ملیتها، باعث پایه ریزی دمکراسی راسیونال و آزادی اندیشه و پلورالیسم می شود که خود اتحاد وسعیتری را در بین مردم ایران ایجاد می کند، همانطور که در کشور کثیرالمله هند چنین شده است.

تنها فاکتوری که باعث می شود تا همهٔ ملیتهای ایران با صلح و آرامش در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند؛ همانا اولآ پذیرش عملی گوناگونی زبانی و فرهنگی مردم ایران، و دومأ پذیرش عملی تساوی حقوق فرهنگی، ملیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین همهٔ ملیتها می باشد.

کنگره ملیتهای ایران فدرال به اطلاع کلیهٔ سازمانهای سیاسی، فرهنگی، مدنی و حقوق بشری ایران و همچنین کلیه هموطنان بویژه روشنفکران، نویسندگان، نخبگان و شخصیتهای فرهیختهٔ سیاسی و غیر سیاسی ایران می رساند که بخاطر اهمیت آموزش و تحصیل زبان مادری در پایه ریزی دمکراسی در ایران، و همچنین توجه بحق سازمانهای بین المللی به این مهم، لازم است همهٔ ما در این خصوص تلاشهایی را در حد توان خود مبذول بداریم تا ایرانی آزاد، آباد، پلورال و غیر متمرکز را پایه بریزیم. ‌‌

کنگره ملیتهای ایران فدرال۲۱ فوریه ۲۰۱۰