Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 98 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 99 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 100 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 101 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 102 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 103 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 104 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 105 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 106 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 107 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 108 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 109 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/21/1004721/kurmanj.org/public_html/fa/mainfile.php on line 110 Organisation of Kurmanj people - نامه به سازمان ملل؛ نقض حقوق کوردهای خراسان


نامه به سازمان ملل؛ نقض حقوق کوردهای خراسان
تاریخ : Saturday, October 31 @ 19:18:50 CET
موضوع : مقالاتتحصیل به زبان کوردی کورمانجی یکی از مطالبات فرهنگی مردم بومی شمال خراسان است، اما این مطالبه قانونی ما هنوز هم در مدارس شمال خراسان محقق نشده است (وزیر آموزش و پرورش، آقای علی اصغر فانی، بطور مستقیم مسئول این تبعیض و حق کشی و نابرابری است). رشته زبان و ادبیات کوردی کورمانجی در دانشگاه های منطقه شمال خراسان برای پذیرش دانشجو و آموزش تربیت معلم هنوز هم برنامه ریزی نشده است.دکتر احمد شهید

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران


تداوم شرم آور فرهنگ تبعیض و نابرابری سیستماتیک و سیاست ژنوساید قومی زبانی ملیتی در منطقه شمال خراسان


در خرداد ماه 1394 کلاس درس زبان کوردی کورمانجی در بجنورد را تعطیل کردند. این کلاس در محل موسسه کیش آریا(برای زبانهای خارجی؛ انگلیسی، آلمانی و روسی و ...) در بجنورد و با مجوز اداره ارشاد اسلامی برای ارائه خدمات آموزشی زبان کورمانجی برای مردم بومی دایر بود. و هم اینک بمدت 5 ماه است که این کلاس را تعطیل کرده اند و هیچکس نیز جوابگو نیست. ایرانیان فرهنگ دوست محلی که در کنار زبانهای خارجی مشغول آموزش زبان کورمانجی (زبان حدود بیش از 75% مردم بومی منطقه شمال خراسان) بودند را نیز بیکار کرده و کلاس درس آنان را نیز پلمب کرده اند. این واقعآ برای مسئولین استان شمال خراسان مایه ننگ و شرم است که این کلاس آموزش زبان بومی کورمانجی ما را تعطیل می کنند. باز کردن کلاس زبان بومی کورمانجی ما اقوام ایرانی در شمال خراسان را حتی در کنار زبانهای خارجی هم نمی پذیرند، در صورتیکه زبان مادری مردم بومی آن منطقه بایستی مطابق با قانون بصورت تحصیل در مدارس و آموزش و پرورش منطقه شمال خراسان و به رسمی استفاده شود. عاملان این حرکت زشت غیرقانونی و ضدانسانی تبعیض آمیز بایستی توسط مراجع ذیصلاح پاسخگو باشند و چگونگی این حرکت و حق کُشی را برای تنویر افکار عمومی مردم بومی و دنیای دمکراتیک بیان بدارند. وزیر آموزش و پرورش عامل این جرم حق کشی و زبان کشی و بی احترامی به زبان مادری مردمان ایران و حدود 2 میلیون کوردهای کورمانج شمال خراسان است، و باید پاسخگو باشد. 

کارنامه عملکرد دولت در مورد مطالبات اقوام در منطقه شمال خراسان؛ ظرف دو سال گذشته تقریبأ هیچکدام از وعده‌های ده​گانه بیانیه انتخاباتی آقای روحانی در مورد اقوام، برای کوردهای کورمانج در منطقه شمال خراسان عملی نشده‌اند. مشارکت و سهم نیروهای قومی بومی در پست‌های مدیرکلی​ این دیار، و همچنین تدریس زبان مادری نیز هنوز در سیاستگذاری منطقه شمال خراسان جاری و ساری نشده است. آیا بیانیه ده‌گانه‌ آقای روحانی در مورد اقوام فقط " استفاده ابزاری" برای جمع‌آوری آرای مردم و بازی با شعور مردم ایران بوده است؟

دایر کردن بنیاد فرهنگ و هنر، و یا فرهنگستان زبان و تاریخ و ادبیات کوردی کورمانجی در منطقه شمال خراسان هنوز هم جامه عمل نپوشانده است. دولت برخلاف وعده​هایی که داده، اصل 15 و 19 قانون اساسی را اجرا نکرده، و مسئولین استان شمال خراسان نیز برای حل مشکل تدریس زبان مادری گامی جدی برنمی دارند.

در بیانیه روحانی در 13 خرداد 1392 بر " تدریس زبان مادری ایرانیان (کوردی کورمانجی در شمال خراسان) به طور رسمی در سطوح مدارس، دانشگاه‌ها و اجرای کامل اصل 15 قانون اساسی" تاکید شده است. اصل 15 قانون اساسی ایران؛ استفاده از زبان‌های محلی بومی قومی ملیتی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیتهای دینی مذهبی نیز با وجود بازدید از منطقه شمال خراسان، و با بیان اینکه " آموزش به زبان اقوام در دستور کار دولت و از جمله برنامه های عملی آموزش و پرورش می باشد"، اما به ترفیع مشکلات زبانی فرهنگی قومی منطقه شمال خراسان بی توجهی محض را پیشه کرده اند و گویا به مطالبات بحق مردم کورمانج شمال خراسان نیز وقعی نمی نهند.

علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش می‌گوید " اصل 15 قانون اساسی را اجرا می کند و تدریس زبان قومیت‌ها در مدارس در اولویت اوست"، اما دروغگو دشمن خداست، زیرپا گذاشتن قانون و فریب دادن مردم یعنی به احترامی به شعور مردم ایران است.

غلامعلی حداد عادل که ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی را بر عهده دارد، گویا با تدریس زبان مادری مخالف است و قانون گریزی را بطور ننگ آمیز پیشه کرده اند(ماده 15 و 21 قانون اساسی)، اما چرا نباید یک نفر کورد و یا یک نفر بلوچ و یا از دیگر قومیتهای ایران نباید در این فرهنگستان رئیس باشد؟ مگر ماها ایرانی نیستیم، چرا بایستی یک نفر فارس در مورد زبان من که فارس نیستم نظر بدهد، و چرا من این اجازه را نداشته باشم که در مورد زبان فارسی نظر بدهم؟ غلامعلی حداد ناعادل فقط حق دارد در مورد زبان مادری خودش نظر بدهد و تصمیم گیری کند و نه در مورد زبان مادری من و زبان دیگر اقوام ایرانی که فارس نیستند. ایشان با سنگ اندازی در جلوگیری از اجرای ماده 15 و 19 قانون اساسی بایستی به این زبان کُشی و حق کشی و تبعیض و نابرابری انسانی پاسخگو باشند. مرتکبین به این قانون شکنی و ناحقی شدید ملزم به پاسخگویی هستند. در صورتیکه سیاستمداران و کاربدستان در هندوستان بیش از 20 زبان رسمی را در آموزش و پرورش کشور متکثر هندوستان اجرا و مدیریت می کنند، و سیاستمداران ناعادل در ایران بایستی در مقابل این بی عدالتی شرم کنند، و ایرانیان و روشنفکران و مسئولین با وجدان نباید در مقابل این سیاست تبعیض و ژنوساید فرهنگی زبانی قومی این گروه ناعادل و ضد فرهنگ سکوت کنند و بایستی در صدد رفع این فرهنگ تبعیض و فرهنگ راسیستی و فرهنگ بی عدالتی و فرهنگ نابرابری و فرهنگ ضدآزادی این ناعادلان فاسد و ستمگر برآیند. اگر در این ارتباط راه حل حقوقی - قانونی عاقلانه را اجرا نکنند آینده ی تاریکی پیش روی رژیم غاصب و ظالم حاکم خواهد بود. زبان کوردی کورمانجی در منطقه شمال خراسان زیربنای هویت ملی و فرهنگی ما بوده و هست. مسئولین امر بایستی به زبان مادری ما بی احترامی نکنند.

آقای علی یونسی در نهمین همایش بین المللی " ترویج زبان فارسی، حافظ هویت ملی "  که در محل دانشگاه پیام نور بجنورد برگزار شد؛ با تأکید بر لزوم حفاظت و حراست از زبان و ادبیات فارسی افزود: زبان فارسی در طول قرن های گذشته همواره حافظ هویت ملی و فرهنگ ایرانی بوده است. حال از ایشان می توان سئوال کرد در هندوستان که بیش از 20 زبان رسمی دارند آیا هویت ملی و فرهنگ هندوستانی حفظ نشده است؟ علاوه بر این، آیا اینگونه صحبتهای غیرعلمی آنهم در منطقه قومی ملیتی شمال خراسان نشان از چیست، و چه هدف سیاسی را با دخالت نامناسب در حوزه فرهنگی می خواهند دنبال می کنند؟ هر چند که ایشان در پایان گفتند؛ زبان و هویت های قومی و محلی موجود در کشور هیچ گونه تعارضی با هویت ملی ندارند، و تقویت زبان های قومی و محلی با حمایت و حفاظت از زبان فارسی تعارضی ندارد.

چرا آقای روحانی بطور عملی بندهای مربوط به بیانیه ده‌گانه‌ را در منطقه شمال خراسان اجرا نمی کنند. این مسئله سبب نارضایتی و انتقاد از رئیس جمهور در منطقه شمال خراسان است. بایستی مدیریت​های؛ استاندار، فرمانداران، بخشداران و شهرداران و روسای آموزش و پرورش و رئیس صدا و سیما و ... دیگر ادارات کل ... در منطقه شمال خراسان از " نیروهای شایسته محلی و بومی" و با حفظ و ترویج هویت قومی ملیتی و زبان مادری (بویژه زبان کوردی کورمانجی که زبان حدود بیش از 75%  مردم بومی منطقه شمال خراسان است) در این دیار باشند. و جلسات رسمی این ادارات نیز به زبان مردم بومی و کوردی - کورمانجی باشند.

بهرحال حتی یک وزیر و یا معاون وزیر و سفیر (با حفظ هویت قومی ملیتی زبانی) از میان اقوام و بویژه کوردهای کورمانج شمال خراسان نداریم و استانداران مناطق قومی ملیتی و همچنین استاندار منطقه شمال خراسان را هم از میان نیروهای غیر بومی انتصاب کرده اند. با توجه به این عملکرد دولت، بخشی از نخبگان قومیت‌ها به این نتیجه رسیده اند که از خواست و نیاز مردم نواحی برای جمع‌آوری آرا " استفاده ابزاری" می شود.

هر چند که در سرشماری عمومی جمعیت در ایران، درصد گروه های قومی ملیتی در مناطق مختلف ایران از جمله منطقه شمال خراسان را عمدأ مشخص نمی کنند، بهرحال درصد گروه های قومی ملیتی در منطقه شمال خراسان بطور تقریبی شامل؛ کورد کورمانج حدودأ 75 درصد، فارس(که گاهأ در منطقه تات نیز می گویند) حدودأ 13.5 درصد، ترک خوارزمی حدود 11 درصد، و ترکمن حدودأ 0.2 درصد، و در حدود 0.3 درصد نیز هموطنان مهاجر از دیگر نقاط ایران، برآورد می شوند. با این حساب زمان برنامه های تلویزیونی نیز بایستی به تناسب درصد جمعیت قومی ملیتی و زبانهای قومی ملیتی در منطقه و بطور عادلانه و منصفانه و دمکراتیک توزیع شوند، مثلأ اگر زبان کوردی کورمانجی به اندازه 5 ساعت باشد، آنگاه زبان ترکی خوارزمی 1 ساعت، و زبان ترکمنی 20 دقیقه خواهد شد. و واحد تلویزیونی کوردی کورمانجی نیز بایستی تمامی برنامه های خود را به زبان کورمانجی اجرا کند، این برنامه ها شامل: برنامه کودک، برنامه زنان، برنامه تندرستی بهزیستی و سلامت اجتماعی، برنامه کشاورزی باغداری دامپروری عشایری روستایی و زحمت کشان و تولیدکنندگان سنتی صنعتی فنی، برنامه اخبار و امور فرهنگی هنری تاریخی صنایع دستی (اتحادیه کارگران صنایع دستی) و لباس محلی، و ... را به زبان کورمانجی پوشش دهند.

هیچگونه مراکز مطالعات کوردی - کورمانجی در هیچکدام از دانشگاه های محلی در منطقه شمال خراسان نداریم که برای ارائه مدارک علمی دانشگاهی برای رشته زبان و ادبیات کوردی - کورمانجی دانشجو بپذیرد. هیچ دانشگاه یا انستیتو و موسسه علمی آموزشی تربیت معلم برای زبان و ادبیات کوردی - کورمانجی در منطقه نداریم تا زبان کورمانجی توسعه، ترویج و تشویق یابد. دانشگاه های محلی در منطقه شمال خراسان بایستی برنامه ریزی و بودجه بندی مناسب جهت تاسیس مرکز علمی آموزشی زبان کوردی - کورمانجی انجام دهند تا با ارائه واحدهای درسی و کتب منابع و برنامه های آموزشی بتواند دانشجو بپذیرد و مدارج و مدارک علمی دانشگاهی در رشته زبان و ادبیات کوردی - کورمانجی به محصلین موفق ارائه دهند. ما کورمانج های منطقه شمال خراسان خواهان به رسمیت شناختن عملی و آموزش زبان مادری قومی بومی محلی خود در مدارس منطقه را بموجب اجرای ماده 15 قانون اساسی ایران هستیم، و این حق قانونی ماست که تا بحال از ما غصب کرده اند.

مطابق ماده 15 و 19 قانون اساسی که ناظر بر برابری شهروندان ایران است، تدریس زبان مادری به طور کامل در کنار زبان فارسی به عنوان یک ماده درسی، از مهدکودک و دوره پیش دبستانی کودکان و کلاس اول دبستان تا آخر دبیرستان و دانشگاه را جایز شمرده و دولت موظف است معلم و کتاب و امکانات لازم برای این کار را فراهم کند. و این می تواند گامی عملی در احترام به حقوق مردمان ایران و رونق اشتغال در راستای رفاه اجتماعی مردم و ایجاد روحیه نشاط و شادابی در جامعه باشد. خواسته ها و مطالبات ما کوردهای منطقه شمال خراسان در به رسمیت شناختن آموزش به زبان مادری مان هم قانونی است و هم عدم عملکرد دولت نسبت به این مهم نیز نقض قوانین و جرم مستمر سیستم جمهوری اسلامی تا به امروز بوده است. ایران یک کشور چندزبانه - چندملیتی است، و بر اساس این واقعیت ما کوردهای کورمانج بایستی دارای رسانه های مکتوب و تصویری به زبان کوردی کورمانجی در منطقه خود باشیم که تاکنون از ما سلب شده است، خُب این ظلم مظاعف فرهنگی، ستم و حق کُشی انسانی، و جفای دوگانه زبانی است که حکومت بر ما کورمانج ها روا میدارد.

ما کوردهای منطقه شمال خراسان خواهان بالابردن منزلت زبان مادری مان هم در نهادهای آموزشی منطقه و هم در رادیو و تلویزیون منطقه و هم در جامعه هستیم. ما کوردهای شمال خراسان نمی خواهیم در داخل کشور خود فرهنگ و زبان مادری خود را منزوی و ضعیف شده ببینیم و به طرف نابودی برود، زبان مادری ما هویت ماست و بخشی مهم از میراث فرهنگی ما و ایران است. احترام به زبان و فرهنگ ما کورمانج ها در واقع احترام به وحدت در تنوع است که شایسته کشور متنوع و متکثر و چندزبانی چندفرهنگی ایران است. در ایران احزاب سیاسی و سازمانهای سیاسی اقوام و ملیتهای ایران را قدغن کرده اند و احزاب سیاسی آزاد و رسمی برخاسته از مردم ایران و مردم بومی در مناطق ایران نیز بطور رسمی وجود ندارند و احزاب سیاسی دولتی نیز فقط دنبال منافع دولت و در مقابل خواسته های مردم هستند، لذا حقوق اقوام و ملیتها پایمال می شود، حقوق قومی ما کوردهای منطقه شمال خراسان را نیز شدیدا پایمال می کنند.

 

بطورکلی مطالبات مردم بومی و قومی ملیتی منطقه شمال خراسان از دولت و حکومت ایران شامل:


1 - تدریس زبان کوردی کورمانجی یکی از مطالبات فرهنگی مردم بومی شمال خراسان از دولت تدبیر و امید، و یکی از وعده های دکتر روحانی به اقوام و ملیتهای ایران بود، طبق ماده 15 و 19 قانون اساسی ایران و میثاقهای بین المللی که دولت ایران نیز آنان را امضاء کرده، اما این مطالبه قانونی ما هنوز هم در مدارس شمال خراسان محقق نشده است (وزیر آموزش و پرورش، آقای علی اصغر فانی، بطور مستقیم مسئول این تبعیض و حق کشی و نابرابری است)، و هنوز رشته زبان و ادبیات کوردی کورمانجی در دانشگاه های شمال خراسان برای پذیرش دانشجو و آموزش تربیت معلم برنامه ریزی نشده است. اعضای هیئت علمی دانشگاه های شمال خراسان بیشتر غیربومی هستند و از بومیان در منطقه نیستند و این امر کاملا آگاهانه و سازمان یافته عملی می شود تا هویت قومی مردم بومی را خدشه دار و نابود کنند، اغلب مردم این دیار از این بابت هم ناراضی و هم نگرانند. این وضعیت و ذهنیت بایستی تغییر یابد و تحصیل به زبان مادری در مدارس منطقه هرچه زودتر بایستی شروع شود. 

2 - از راه اندازی خبرگزاری و سرویس های خبری و تولید رسانه ای به زبان کوردی کورمانجی که یکی دیگر از مطالبات فرهنگی مردم بومی کورمانج شمال خراسان می باشد بطور آگاهانه دریغ و خودداری شده است، هنوز بخش کوردی کورمانجی خبرگزاری جمهوری اسلامی در صدا و سیمای منطقه شمال خراسان نیز راه اندازی نشده است. و در همین ارتباط اولأ مسئول صدا و سیمای مستقر در مرکز بجنور بایستی به مردم منطقه پاسخگو باشد، و دومآ مسئول و کارمندان صدا و سیمای استان بایستی از کورمانج های بومی این منطقه باشد تا بتواند درد بی احترامی به زبان و فرهنگ اقوام و مردم بومی را بفهمد(مسئولین وارداتی غیربومی ممکن است به فکر مردم بومی نباشند و فقط در فکر نگهداری پست خود حتی با تملق گویی، و یا ارتقاء مقام خود به هر نوعی حتی با چاپلوسی، و یا افزایش مبلغ دریافتی خود حتی با مبادرت به دروغ و تزویر، باشند. یک مسئول غیربومی و انتصابی به مردم بومی و مشکلات مردم بومی غیرپاسخگو است و فقط سرسپرده اربابی که او را نصب کرده می باشد). مردم این دیار خواهان تغییر این ذهنیت پلشت و وضعیت نابسامان هستند، رادیو و تلویزیون در منطقه بایستی به زبان مردم بومی این منطقه باشند و مسئولین آن نیز بایستی از مردم بومی این منطقه باشند. تمام برنامه های معمول روزانه تلویزیون منطقه شمال خراسان بایستی به زبان کوردی - کورمانجی اجرا شوند.

3 - ردکردن آگاهانه صلاحیت کاندیدهای کورمانج در منطقه توسط نظارت استصوابی شورای نگهبان در واقع نه دمکراتیک است و نه از حقوق قومی بومی و حقوق انسانی است. در زمینه برگزاری انتخابات مجلس نیز کاندیداهای کورمانج بایستی بتوانند بطور رسمی و آشکار هویت کوردی خود را بیان کنند و همچنین در هنگام تبلیغات انتخاباتی و توزیع اعلانات همه به زبان کورمانجی باشند و برای مردم خود نیز به زبان کورمانجی صحبت کنند، و به هویت کوردی خود هم رسمیت بدهند و هم افتخار کنند، و هم در عرصه رقابتهای انتخاباتی مردم را به حفظ هویت کوردی خود آگاه و تشویق کنند. متن اعلانات و پوسترها ی تبلیغاتی مطبوعاتی خود را به زبان کوردی کورمانجی بنویسند. روزنامه های محلی در منطقه بایستی به زبان کوردی - کورمانجی باشند. وعده های انتخاباتی خود را مبنی بر جذب امکانات بیشتر در ارائه: تدریس به زبان مادری، به رسمیت شناختن و اجرای عملی تحصیل به زبان مادری در مدارس، و همچنین تاسیس فرهنگستان زبان و ادب کوردی کورمانجی در منطقه شمال خراسان پایه ریزی کنند، تا مراسم تبلیغات پیش از انتخابات آنان پر از شور و هیجان و نشاط سیاسی و مردمی شوند. و بدینوسیله خود را جزئی از مردم بومی بدانند و در خدمت مردم خود باشند تا بتوانند پشتوانه مردمی و مشارکت اجتماعی گسترده داشته، و سلامت انتخابات نیز در حفظ هویت قومی و شخصیت سالم و راستی و درستی کاندیداها می باشد. رقابتهای سیاسی سالم در تلاش برای اجرایی کردن صدا و سیمای کوردی کورمانجی در منطقه، تاسیس رشته زبان و ادبیات کوردی کورمانجی در دانشگاه های منطقه شمال خراسان، و پذیرش 50 تا 100 دانشجوی بومی در این رشته، می تواند ضمن ایجاد نشاط سیاسی سالم، حرکت مثبتی در حوزه انتخاباتی این کاندیداهای عزیز نیز باشد، در غیر اینصورت آنگاه  اجرای ماده 15 و 19 قانون اساسی عملا زیر پا گذاشته شده و به حالت تعطیل در آمده است. مردم منطقه شمال خراسان خواهان انجام این حقایق و واقعیات در این دیار هستند.

4 - سفیر، وکیل مجلس و وزیر کورد کورمانج (با حفظ هویت قومی و احترام عملی به زبان کوردی کورمانجی) در دولت تدبیر و امید نداریم، البته ممکن است عزیزانی هم باشند که به عناوین گونه گونه نه تنها هویت قومی کوردی خود را آشکار نمی کنند بلکه حتی با مردم به زبان کورمانجی هم گپ نمی زنند، و در مراسم رسمی مختلف در منطقه نیز به زبان مادری بومی مردم صحبت و سخنرانی نمی کنند(بعبارت دیگر به زبان مادری خود و زبان بومی مردم بی احترامی می کنند و با شستشوی مغزی جهت قدرت و ثروت می خواهند زبان مادری ما را نابود کنند و در وضعیت تنفر و بیزاری و ضعف و نسل کشی، و پاکسازی زبانی قومی قراردهند). مدیران کل و کارمندان ادارات در منطقه شمال خراسان بایستی از مردم بومی این منطقه باشند، و جلسات رسمی ادارات مختلف در استان نیز بایستی به زبان مردم بومی منطقه و بویژه زبان کوردی - کورمانجی باشد که زبان بیش از %75 مردم این منطقه است. مردم منطقه شمال خراسان خواهان انجام این حقایق و واقعیات در این دیار هستند.

5 - توزیع و به مصرف رساندن مواد مخدر در منطقه شمال خراسان بطور کاملا سازمان یافته و آگاهانه توسط عوامل حکومتی می باشد که واقعأ غم انگیز است، و متاسفانه کسانیکه بیشترین ضرر و زیان را می بینند: زنان و بچه ها هستند. مقدار بالایی از مواد مخدر بطور کاملا آگاهانه و از افغانستان به ایران منتقل می شود. مواد مخدر در منزل در کنار زن و بچه و اعضای مسن خانواده استفاده می شود، و همچنین دود متصاعدی از استعمال مواد مخدر نیز روی تمام اعضای خانواده تاثیر می گذارد. بدینصورت همه بچه ها از سنین پایین معتاد به مواد مخدر می شوند. در بعضی مناطق تمامی ساکنین روستایی معتاد هستند و دارای وضعیت زندگی بسیار وخیم و غیربهداشتی و ناخوشایند و فاقد مراقبتهای تندرستی می باشند. متاسفانه در بیشتر جاها از بچه ها جهت حمل و نقل مواد مخدر استفاده می کنند. والدین بچه ها بر این باورند که هیچکس بچه ها را کنترل نمی کنند لذا از آنان برای حمل و نقل مواد به مصرف کننده و یا در بازار خرید و فروش مواد استفاده می کنند. همچنین تعداد زیادی از زنان به مواد مخدر معتاد هستند. ما خواهان برچیده شدن این وضعیت به شیوه های مناسب، و عدم ورود مواد مخدر به منطقه خود هستیم، خواهان احترام به کرامت انسانی، حقوق انسانی بویژه حقوق زنان و کودکان، و عدالت اجتماعی در منطقه شمال خراسان هستیم.

6 - آقای خامنه ای با تبلیغ وسیع توهم جنگ نرم و تهاجم فرهنگی غرب به ایران، که در واقع بخاطر ناتوانی در برآورده کردن مطالبات مردم و بی اعتنایی به خواسته های بحق آنان می باشد، متوسل به این ترفند و حیله و بهانه فریبکارانه بر علیه مردم شده است، لذا عوامل حکومتی با نگاه امنیتی مبادرت به سرکوب شدید مردم بیگناه فقط بخاطر ساکت کردن مردم و عدم بیان مطالبات بحق فرهنگی زبانی معیشتی بیکاری و فقر مفرط و فساد گسترده در دم و دستگاه عریض و طویل بیت رهبری و جامعه می شوند. در منطقه شمال خراسان نیز مسئله توهم جنگ نرم و تهاجم فرهنگی را بهانه می کنند و جوابگویی به مطالبات بحق معیشتی مردم؛ مطالبات فرهنگی قومی و آموزش زبان مادری کوردی - کورمانجی را بی اعتنایی می کنند که واقعا مایه ننگ و شرم است. مردم منطقه شمال خراسان خواهان عدم مداخله فریبکارانه عوامل حکومتی بوده، و بجای آن خواهان احترام به مطالبات بحق شان هستند.

در پایان اینکه؛ حاکمین ایدئولوژیکی رژیم جمهوری اسلامی ایران از " نیروهای قدس" برای ایجاد ترور و وحشت در خارج از ایران استفاده می کنند و اما از " نیروهای بسیج" برای ایجاد ترور و وحشت در داخل ایران بر علیه مردم بیگناه استفاده می کنند، و ایران را به یک زندان بزرگ تبدیل کرده اند و به مردمان ایران بسان اسیر و برده رفتار می شود. آزادی احزاب و سازمانهای سیاسی مستقل و مردمی در ایران (بویژه احزاب و سازمانهای سیاسی قومی ملیتی) مطلقا ممنوع است و احزاب سیاسی وابسته به حکومت نیز بدنبال منافع حکومتیان غیردمکرایتک هستند و در فکر وضعیت بیکاری و فقر معیشتی مردم، تندرستی و سلامتی مردم، فروپاشی اخلاقی و تامین رفاه اجتماعی و شکوفایی کشور نیستند. هرچند که مردم بومی و شریف منطقه شمال خراسان با تلاش و همت فراوان خود در صدد ترفیع مشکلات خود از راههای مناسب هستند، اما بواسطه حق کشی های آشکار حکومتی و فشارهای متعدد موجود، نیاز به همکاری و همیاری بیشتری دارند. مسئولین محترم در منطقه بایستی به مطالبات و خواسته های بحق مردم، معیشتی صنفی، هویت قومی و فرهنگ قومی و زبان کوردی - کورمانجی مردم بومی در منطقه شمال خراسان احترام بگذارند. 

امیدواریم که خواسته ها و مشکلات ما برآورده شوند. قبلا از شما سپاسگزاری می کنیم.

دکتر افراسیاب شکفته

سخنگوی سازمان مردمی کورمانج خراسان

shekofteh.afrasiab@gmail.com

www.kurmanj.org

 

اکتبر 2015 میلادی (مهر 1394 خورشیدی)

 

رونوشت به: 

جهت ثبت در کلاسه پرونده مربوط به ایران، و اقدام مناسب و مقتضی در راستای ترفیع مشکلات و مطالبات فوق الذکر در منطقه شمال خراسان.

 

1 - کنگره ملی کوردستان

KNK (Kurdistan National Congress)

Bruxells, Belgique

kongrakurdistan@gmail.com

 

2 - سازمان یونسکو (سازمان علمی فرهنگی آموزشی سازمان ملل)

UNESCO: 7 place Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France.

 

3 - سازمان یونیسف (صندوق بین‌المللی اضطراری کودکان سازمان ملل)

UNICEF )United Nations International Children's Emergency Fund(

UNICEF House
30a Great Sutton Street
London
EC1V 0DU
United Kingdom

education@unicef.org.uk

bfi@unicef.org.uk

unicefeducation@mosaic-fs.co.uk

 

4 - سازمان بین‌المللی دفاع از حقوق اقلیت‌ها

Minority Rights Group International
54 Commercial Street
London E1 6LT, UK

minority.rights@mrgmail.org

 

5 - انجمن مدافع حقوق اقوام تحت ستم

s.baysal@gfbv.de

info@gfbv.de

 

6 - کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران

 Info@iranhumanrights.org

 

7 - کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations)
Palais des Nations
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

InfoDesk@ohchr.org

civilsociety@ohchr.org

nationalinstitutions@ohchr.org

 

8 - جامعه بین‌المللی برای حقوق بشر 

ISHR (International Society for Human Rights)
German Section eV
Borsigallee 9
​​60388 Frankfurt am Main
Germany

 info@igfm.de

 

احمد شهید - گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.

Dr. Ahmed Shaheed

OHCHR- Palais Wilson
United Nations office at Geneva
CH-1211 Geneva 10
Switzerland

Sr-Iran@ohchr.org

nahmed@ohchr.org

ContactUs@shaheedoniran.org

منبع این مقاله : Organisation of Kurmanj people
http://cskk.org/pdkk/

آدرس این مطلب :
http://cskk.org/pdkk//modules.php?name=News&file=article&sid=39